Det store svigt

Boganmeldelse

Bruno Knutzen, præst i Impact Church i Roskilde: Det store svigt – en øjenåbner om konspirationen mod kvinden og Guds oprindelige plan for kvinden, 216 sider, udgivet i 2019 på forlaget Aponet.

Bogen er Bruno Knutzens analyse af Bibelens udsagn om kvindens plads i Guds plan for sin skabning og en kritik af centrale kirkelige læresætninger om kvinden og manden med hans bud på en anden forståelse af de skriftsteder, læresætningerne bygger på. Svigtet, bogen behandler, er den konspiration mod kvinden, som kirken og samfundet har udlevet i årtusinder. Bogen er letlæst, den er ikke en lærd, teologisk afhandling, men præget af nærlæsning af centrale bibelske skriftsteder og personlige oplevelser.

Udgangspunktet for bogen er sætningen fra Johannes Åbenbaring “og Dragen blev vred på kvinden”. Dragen er den gamle fjende, Satan, denne verdens gud (2. Korintherbrev 4:4), som er vred på kvinden, fordi hun har født “drengen”, Jesus; fordi hun fik det løfte af Gud ved uddrivelsen af Paradis, at hendes afkom skulle knuse slangens hoved og fordi Gud satte et fjendskab mellem slangen og kvinden. Bruno Knutzen mener, at kvinden skal have lov til at finde sit fulde potentiale, og hertil “må der ske en ægte frigørelse for både mænd og kvinder i kirken. Bruno Knutzens bog gives ekstra autenticitet ved at han giver eksempler på, hvordan han selv har været en af ignoranterne. Men han er kommet på bedre tanker, så ”vi kan tjene Gud sammen – skulder ved skulder.”

Et centralt dogme i kirkens historie udspringer af tolkningen af Paulus’ belæring om at en kvinde ikke må fungere som lærer i menigheden (1. Timoteus 2:11-15), som traditionelt tolkes som et forbud mod at kvinder fungerer som præster eller forkyndere/lærere. Han finder, at en læresætning skal tolkes ved at se på, hvordan emnet behandles i andre dele af Bibelen, og det kan han ikke se opfyldt vedrørende denne læresætning. Han giver yderligere forklaringer af emnet, og således lægger Knutzen afstand til læresætninger om at kvinder ikke må fungere som lærere og ledere i kirken.

Bogen giver en række eksempler på, hvordan kvinder havde endog fremtrædende roller at spille i menighederne. Jeg vil her fremhæve den tjeneste, han mener, Føbe havde (Romerbrevet 16:1-15). Hendes tjeneste oversættes i Bibelen som ”menighedstjener”, men Bruno Knutzen argumenterer overbevisende for, at Føbe var forstander for menigheden i Kenkræa.

Knutzen beskriver mænds behov for at udøve magt over kvinder og efter min mening udøve karaktermord på kvinder ved at gøre dem mindre værd, mindre intelligente end manden, et beskæmmende mandligt aftryk på historien til alle tider, i alle samfund, og også i kirken.

Jeg savner, at Bruno Knutzen kommenterer Guds udsagn til Eva om, at hun skal begære sin mand, og han skal herske over hende (1.Mosebog 3:16). Her er det let at misforstå, hvad Gud vil sige til Eva. På samme måde som Eva får at vide, at Adam skal herske over hende, har Gud sagt til menneskene, at de skal herske over de skabte dyr (1.Mos.26-28). Og herske er da ikke i den undertrykkende form, som vi kender alt for godt, som i sin oprindelse er gnostisk, men på Guds måde, sådan som Bruno Knutzen også udlægger den i bogen: manden hersker ved at være hensynsfuld og at ære kvinden, sådan som Jesus gør det. For Gud er det alvorligt, hvis manden ikke er hensynsfuld og ærer kvinden, for så hindres hans bønner (1.Peter 3:1,7). 

Hvad angår betydningen af hoved på græsk er Bruno Knutzen ufuldstændig i fremstillingen. Der, hvor Bruno Knutzen tilsyneladende refererer til betydningen af hoved som autoritet, hierarki, kunne han også have nævnt, at det har betydningen kilde, ophav: manden er kvindens ophav, ligesom Gud er Jesu ophav.

Et andet emne, bogen kunne have taget under behandling, er 1. Mosebog 2:18, hvor Gud siger, at han vil skabe kvinden som en hjælper for manden. Dette kan misforstås til at betyde, at kvinden skal være en underdanig tjener. Men ser det sådan ud, hvis man læser den hebræiske grundtekst? For den nysgerrige læser kan jeg anbefale denne hjemmeside: http://www.ezerkenegdo.org/ezer-kenegdo.

Bruno Knutzen holder sig fra litterært underbyggede teologiske diskussioner, når han tolker kirkens lære i forhold til Bibelens. Det er ikke ”en lærd afhandling”. Bogen er derved letlæst. Ulempen er, at det ikke umiddelbart er muligt at efterprøve dens konklusioner ved at læse videre andetsteds. Fordelen er, at alle og enhver kan læse den, og den burde være obligatorisk læsning for enhver kristen.

Jeg vil give Det store svigt min uforbeholdne anbefaling. Den er et vægtigt korrektiv til kirkens traditionelle tolkning af kvindens rolle i familien og menigheden. Bruno Knutzens bog kan købes hos forlaget http://www.aponet.dk eller hos den kristne boghandel Artos, http://www.artos.dk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *